A capella/close harmony vocal group Vocal Vision uit Zeist op zoek naar dirigent – Utrecht

Vocal Vision uit Zeist is op zoek naar een nieuwe dirigent

Na ruim 6 jaar prettige samenwerking heeft onze dirigent Jurriaan Grootes aangegeven dat hij de groep zal gaan verlaten.

Ben jij onze nieuwe gemotiveerde muzikaal leider die het beste uit onze vocal group Vocal Vision weet te halen?

Dan kun jij ons per augustus 2018 komen versterken.

Profielschets Vocal Vision

Vocal Vision is een vocal group in Zeist met 20 leden (SATB) in de leeftijdsgroep 25 55 jaar. Het repertoire bestaat uit close harmony a capella gezongen 4 tot 8 stemmige stukken. De leden studeren hun partijen zelfstandig in met behulp van geluidsbestanden. De zang wordt ondersteund door een eenvoudige choreografie.

Elk jaar organiseert Vocal Vision een speciaal concert; ook zijn er ongeveer zes wisselende optredens.Â

De repetities zijn op woensdag van 20 00 tot 22 00 uur.

Taken verantwoordelijkheden dirigent

Je:
* formuleert in samenspraak met bestuur en leden een visie op ontwikkeling en gewenst kwaliteitsniveau en de manier waarop daaraan gewerkt wordtÂ
* ontwikkelt de zangkwaliteit ondersteund door zang-, adem-, en ontspanningsoefeningen en gericht advies aan individuele koorleden
* helpt de leden de stukken zelfstandig in te studeren door het maken of beschikbaar stellen van digitale geluidsbestanden en digitale bladmuziek
* neemt kandidaat-leden een stemtest af in aanwezigheid van 2 koorleden, waarbij o.a. aandacht is voor ontwikkeling van de stem, stemvast zijn
* stelt het repertoire samen in overleg met de muziekcommissie en zoekt geschikte arrangementen in samenwerking met de muziekcommissie past deze aan of arrangeert zelf in opdracht van Vocal Vision
* bent als muzikaal leider eindverantwoordelijk voor de muzikale prestatie inclusief de presentatie.

Je werkt hierin flexibel samen met bestuur, commissies, en eventuele externe regisseurs en coaches.

Mail naar dirigentvacature@vocalvision.nl als je interesse hebt.

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met Mark Sinke via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: dirigentvacature@vocalvision.nl
Telefoonnummer:

Kijk voor meer informatie op de website http://vocalvision.nl/wordpress/?p=698