Communiceren

Communiceren is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. Om te communiceren komen er twee werelden samen die afwisselend zender – ontvanger worden. In de muziek is de componist de zender en zendt gecodeerd symbolische informatie d.m.v. het notenschrift. Aan de dirigent de taak om die informatie te decoderen oftewel te interpreteren, want zonder interpretatie is er geen communicatie. De dirigent is de intermediair en zendt op zijn beurt zijn interpretatie, gecodeerd door middel van beeld (dirigeren), lichaamstaal (houding, mimiek) en woord (uitleg), naar het orkest dat de ontvanger is. Het orkest moet op zijn beurt de informatie van de dirigent interpreteren. Wat bedoelt hij met zijn beeld, zijn lichaamstaal en zijn woord? Er komen zo meerdere werelden samen en door de interpretatie kunnen we reageren, maar als men elkaar niet begrijpt of er is te weinig discipline komt er ruis op de lijn. Taalmisverstanden of beperkt kijken en luisteren, zorgen voor een verkeerde interpretatie en leiden tot muzikale misverstanden. Door gebrek aan kennis en kunde van de dirigeertaal an sich wordt er dan in verschillende tijdsdimensies gemusiceerd. Hier is vaak geen sprake van onwil. Het kan echter wel de oorzaak zijn dat we elkaar niet verstaan terwijl we misschien denken dat dat wel zo is. Muzikaal communiceren is zeer complex, maar wat een succeservaring als we gemeenschappelijk de betekenis van de muzieknoot beleven!

Bekijk het overzicht van al onze columns.