Concert

De wereld is druk.
Het orkest zit gereed.
De maestro heft zijn baton.
En dan… ?
Dan wordt het stil.
De wereld zwijgt omdat de muziek gaat spreken.
De muziek beweegt zich langzaam voort in de tijd terwijl de tijd voor de wereld
stilstaat omdat de muziek spreekt.
Als dan ook de muziek zwijgt heerst er alom stilte omdat de muziek gesproken
heeft.
Nee!
Niet klappen.
Een applaus zet de tijd weer in gang en de tijd zet de wereld weer in gang.
Nog niet klappen alstublieft?
Laat me nog even genieten… van het niets.

Bekijk het overzicht van al onze columns.