Eigenaarschap

Een kind dat eigenaarschap van de muziekvereniging ervaart, voelt zich geïnspireerd en betrokken. Eigenaarschap zorgt voor positieve energie, betrokkenheid en kennisontwikkeling waardoor het kind slechts één richting op zal gaan en dat is vooruit. Het kind zal, op wat voor vlak dan ook, van toegevoegde waarde zijn voor de muziekvereniging. Hoe meer vertrouwen het kind krijgt, hoe groter de ruimte zal worden waarin het kind zich kan ontplooien en ervaring op kan doen. Een volwassene hoeft niets anders te doen dan leren loslaten en het proces verder te coachen. Te ondersteunen in wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien. Als je als volwassene leert loslaten, voelt een kind dat ook. Het betekent ook dat je moet incalculeren dat het misschien ‘fout’ kan gaan of in elk geval anders zal gaan dan als je het zelf had gedaan. Maar onderschat nooit de kracht van eigenaarschap!

Er zijn mensen die het heel moeilijk vinden om een stukje van hún eigenaarschap over te dragen aan een kind. Hetzij omdat ze het zelf veel te leuk vinden om te doen of omdat ze alles willen managen. Ze willen alles in de hand houden en hun stempel drukken. En daar zit de crux. Want hoe meer een ander zich met het eigenaarschap van een kind bemoeit, hoe meer dat een gevoel van onteigening met zich mee zal brengen waarbij het gevolg zich laat raden.

Elk jaar stuur ik een uitdaging het land in dat jeugdleden zelf een concert gaan organiseren met alles wat daarbij komt kijken. Ze moeten een verslag bij me inleveren dat ik beoordeel. De winnaar krijgt drie muziekstukken voor hun jeugdorkest. Bij een vereniging hadden de kinderen een top-10 samengesteld van prioriteiten en op 1 stond het winnen van die drie muziekstukken. Maar hoe verder het proces in de voorbereiding naar het concert vorderde, hoe lager de prioriteit op het winnen van de muziekstukken werd. Op den duur stond het zelfs op 10. En dat was het moment waar ik ze wilde hebben. Die kinderen hadden door wat de bedoeling van mijn uitdaging was. Mede-eigenaar worden van hún muziekvereniging!

Bekijk het overzicht van al onze columns.