Iedere mening telt

Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt er door elke muziekvereniging teruggeblikt op het afgelopen jaar en alvast vooruitgekeken naar het komende jaar. Zowel de muzikale als de zakelijke aspecten passeren de revue. Meestal is het de vaste kern die zulke vergaderingen bezoekt en naast wat absenten is het de jeugd die schittert door afwezigheid. Sommige verenigingen denken daar wat op gevonden te hebben en houden daarom de ledenvergadering op de repetitieavond omdat, zo veronderstelt men, toch iedereen aanwezig is. Na een uurtje repeteren gaat de ledenvergadering van start, maar meestal weet de jeugd toch de plaat te poetsen. “Op al dat gezwam van die volwassenen zitten we echt niet te wachten hoor.” “Mijn dochtertje zit nog maar een paar maanden op blokfluitles. Die hoeft toch niet bij zo’n vergadering aanwezig te zijn?” “Wat interesseert mij het financiële plaatje van de vereniging nou? Ik kan beter mijn huiswerk gaan maken.”

U kunt zich over al deze excuses gaan opwinden, maar dat lost niets op. Toch is het wel verstandig dat de jeugd hun ervaringen binnen de muziekvereniging op de een of andere manier met het bestuur en/of andere beleidmakers kunnen delen. Hoe klein de kinderen ook zijn, reken maar dat ze over alles wat hen aangaat een mening hebben! Denk aan de keuze van de bladmuziek, aan de inspirerende of juist saaie dirigent, aan de outfit op concerten en aan de activiteiten die wel of niet naast de reguliere les en repetitie plaats vinden. Meestal delen zij hun opmerkingen wel met leeftijdsgenootjes, maar daar blijft het dan ook bij en weet het bestuur vaak nergens van. Dat is een slechte zaak, want als hen iets niet bevalt zijn ze zo vertrokken. Organiseer daarom elk jaar een “idee/mening-spuiavond” (maak het gerust gezellig met chips en cola!) waarbij alle jeugdleden in bijzijn van het bestuur de gelegenheid krijgen om hun ideeën en gedachtes over de muziekvereniging de vrije loop te laten.

Ideeën spuien

Eerst komt het ideeën spuien aan bod. Vorm daarbij kleine groepjes zodat echt iedereen aan het woord kan komen. U begrijpt dat de jonge kinderen anders volledig ondergesneeuwd worden door de grote pubers. Van tevoren moet duidelijk worden gemaakt dat of men het er nou mee eens is of niet alle ideeën welkom zijn en dat niets raar is wat een ander zegt. Ook is er in dit stadium geen ruimte voor discussie, omdat het sec om ideeën spuien gaat. Als dit strak gecoacht wordt kan elk kind zonder schroom vrijuit praten.

Meningen spuien

Nadat alle ideeën door de teamleiders zijn geïnventariseerd is het tijd om meningen te spuien. Schrijf op een bord een aantal facetten op zoals muziekkeuze, dirigent, outfit, sfeer, uitjes en laat de kinderen hun mening erover spuien. Zorg voor een strak tijdschema, bijvoorbeeld 5 minuten per thema, anders loopt de avond gigantisch uit.

Tot slot gaat iedereen bij elkaar zitten en wordt er in grote lijnen uiteen gezet wat er binnen de groepjes besproken is. Van alle ideeën wordt er een top 10 samengesteld zodat duidelijk wordt wat de prioriteiten van de kinderen zijn. Het bestuur neemt alles in beraad en op de ledenvergadering wordt er een uiteenzetting gegeven wat er met de jeugd is besproken. Op deze manier voelt de jeugd zich gehoord en serieus genomen en kunnen ze sommige ideeën misschien zelf gaan realiseren. Denk aan het opzetten van een jeugdmuziekcommissie, het organiseren van activiteiten of op Facebook een besloten account voor de muziekvereniging aanmaken. Zo krijgen ook zij een eigen plek binnen de muziekvereniging en zal hun teamspirit aanwakkeren. Als de tijd rijp is zullen de oudere kinderen vanzelf op de ledenvergadering verschijnen. Dan zullen zij daar hun mening verkondigen over het reilen en zeilen binnen de muziekvereniging en zijn zij de toekomstige bestuursleden. Wees totdat het zover is geduldig, koester de jeugd en luister naar ze. Laat de generatiekloof varen en zorg voor een wij-gevoel. Met de “idee/mening-spuiavond” bent u al een eind in de goede richting!

Bekijk het overzicht van al onze columns.