Integratieproblemen

Als ik ’s ochtends wakker word ben ik blij dat ik weer mag componeren, dirigeren en met jeugdbeleid voor muziekverenigingen bezig mag zijn. Ik moet er niet aan denken om net als de PVV een of andere vage website te ontwikkelen waar mensen kunnen klagen over medewereldbewoners. Maar wacht eens even…

Om mij heen zie ik muziekverenigingen met bosjes tegelijk omvallen. Helaas is dat negen van de tien keer eigen schuld dikke bult. Ze wilden allemaal een florerende jeugdopleiding en kregen dat ook voor elkaar. Een jeugdcommissie werd opgericht met carte blanche om activiteiten voor de kinderen te organiseren. Spelletjesmiddagen, gourmetten, filmavonden en elk jaar met zijn allen op muziekkamp. Het kon niet op. Er werd flink geïnvesteerd in docenten en er werd een goed jeugdbeleid opgesteld. Na de blokfluitgroep stapten kinderen over op een hout- of koperinstrument. Deden braaf mee aan de hun opgelegde integratiecursus (lees A examen) en wilden daarna de volgende stap maken naar het A-orkest. En dan loopt het mis. De volgende dialoog heb ik van nabij meegemaakt en opgetekend:

‘Wacht eens even, dat gaat zomaar niet, wij spelen al jaren in de 1e divisie en dan moeten we nu zeker opeens een stap terug doen om die kinderen te laten integreren? Nou mooi niet! Ik ga echt geen eenvoudige liedjes spelen omdat die kinderen zo nodig in dit orkest willen spelen’.

‘Je hebt helemaal gelijk, vroeger speelden we tenminste nog mooie ouvertures en marsen. De jeugd van tegenwoordig wil alleen maar Michael Jackson en Lady Gaga spelen’.

‘En die jongen van 15 kan dan wel fantastisch trompet spelen, maar ik speel al jaren 1e trompet en laat me niet door zo’n snotaap van mijn plek verstoten. Al komt hij toch meespelen, ik speel alle solo’s, want dat heb ik altijd gedaan.’

U hoort het, kletspraat, gezwam in de rondte, maar wel funest voor de muziekvereniging. Ook ontstonden er door volwassenen steeds meer problemen bij dit specifieke jeugdorkest. Maar wat ik heb meegemaakt, hebben ook vele collega’s van mij bij muziekverenigingen elders meegemaakt. Voorbeelden:

‘Oud papier gaan we op zaterdagochtend ophalen. Dan repeteert weliswaar het jeugdorkest, maar die kinderen kunnen echt wel een repetitie overslaan en meehelpen. Die toeters kosten genoeg.’

‘Opslag voor de dirigent van het jeugdorkest zit er niet in. Onze dirigent van het A-orkest is al erg duur.’

‘Bladmuziek voor het jeugdorkest aanschaffen? Kun je dat niet van een andere vereniging kopiëren?’

En zo, beste lezers, ging er weer een muziekvereniging naar de knoppen.

En dat brengt mij terug bij de PVV. Desnoods ga ik een website lanceren waar kinderen kunnen klagen over volwassenen die er voor zorgen dat jonge muzikantjes niet de mogelijkheid krijgen om te integreren in het A-orkest.

  • Omdat men niet bereid is als buddy te fungeren en kinderen wegwijs te maken in het orkest.
  • Omdat een stapje terug doen en een jeugdlid de ruimte te geven om een solo te spelen echt geen schande is, maar juist getuigt van inzicht.
  • Omdat er helemaal geen eenvoudige muziek op de lessenaar hoeft te komen. Het volstaat om de partijen voor sommige kinderen alleen maar iets te vereenvoudigen.
  • Omdat er naast marsen en ouvertures ook ruimte voor Michael Jackson zou kunnen zijn. En voor Lady Gaga!
  • Omdat de jeugd de toekomst heeft en zonder instroom van jeugdleden in het A-orkest er straks geen muziekvereniging meer is.
  • Omdat veel muziekverenigingen vergrijzen en ook dat werkt niet mee om jongeren aan je te binden.

Als alle kinderen dan op die website hebben geklaagd, vraag ik aan de PVV om dit probleem op te lossen. Alle zure dwarsliggers waarover is geklaagd uitwijzen? Er is vast nog wel ergens een dorpsfanfare in Polen waar alleen maar marsen en ouvertures worden gespeeld.

Bekijk het overzicht van al onze columns.