Kokervisie

‘We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om één te zijn!’ is een mooie uitspraak waar men in de praktijk niet altijd even makkelijk mee om weet te gaan. Als er een kortzichtig beleid wordt gevoerd of als er dingen niet goed gaan, wil men dat toch aan de orde stellen. Waarom? Omdat men het beste met de muziekvereniging voorheeft. Dat is uiteraard een mooi streven. Echter hebben de leden niet altijd allemaal dezelfde ideeën hoe daar invulling aan gegeven moet worden. En dat kan menselijkerwijs botsen. Soms gaat dat er zelfs zo hard aan toe dat de muzikanten niet meer met elkaar door dezelfde muziekverenigingsdeur kunnen, omdat er op de man in plaats van op de bal wordt gespeeld. Met alle gevolgen van dien.

Proactieve besturen die anticiperen en initiatief nemen, kampen soms met de gevoelens van reactieve muzikanten die afwachtend of passief zijn of achter ieder negatief signaal, uit welke hoek ook, aanhollen. Als dat negatieve signaal ook nog opgeblazen wordt, heeft dat stagnatie tot gevolg. Zolang alles binnen de perken blijft, kan de vereniging aardig geleid worden. Een beetje tegengas op zijn tijd is zeker niet verkeerd om allemaal scherp te blijven. Het gaat echter faliekant mis als er reactieve agressie bij komt kijken. Reactieve agressie is een vijandige verbale woede reactie op een waargenomen frustratie door gebrek aan zelfcontrole. Verkeerde emoties krijgen de overhand en men kan en wil op dat moment niets met ontwikkelingsgerichtheid en vernieuwingsgezindheid, want eerst moet het ‘eigen gelijk’ behaald worden.

Mensen die met al hun fouten en tekortkomingen toch veel werk proberen te verrichten om hún muziekvereniging naar een hoger plan te brengen, zijn niet gebaat bij negatieve roeptoeters vanaf de zijlijn. Ga samen kijken waar wel eenheid is: de liefde voor de muzieknoot. Van daaruit zou het gesprek moeten beginnen. Problemen moeten uiteraard aangepakt worden, maar laat de kokervisie los en verbreed de horizon. Inzoomen is mooi, maar het totale plaatje zien is nog veel mooier!

Bekijk het overzicht van al onze columns.