Kortetermijnpolitiek

Hoewel ik mijn columns vaak met een knipoog schrijf moet u zich bedenken dat er bij een knipoog al één oog dicht gaat voor de realiteit en dat beste lezers kan in dit geval funest zijn voor de muziekvereniging!

Als u een zaadje in de grond stopt en het daarna goed verzorgt kan het uitgroeien tot een mooie plant. Ondanks al uw goede zorgen gaat het ook wel eens mis en zal de plant het niet goed doen. De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn: te weinig water, te veel zonlicht, het verkeerde klimaat enz. Zo is het ook met jeugdleden bij een muziekvereniging. Als u ze goed verzorgt en aandacht geeft krijgt elk kind de ruimte om te groeien ieder op zijn of haar niveau. Maar er zijn ook altijd kinderen die, om welke reden dan ook, afhaken en dat moeten we met zijn allen zoveel mogelijk proberen te beperken.

Al vaak heb ik het over jeugdbeleid gehad en met onderstaande vragenlijst kunt u zelf beoordelen of u op de goede weg bent of niet.

  1. Bent u, ondanks het vele werk en de inspanning, toch elk jaar weer actief bezig met ledenwerven?
  2. Betrekt u de jeugdleden ook wel eens bij het organiseren van activiteiten van welke aard dan ook?
  3. Gaat u wel eens luisteren als het jeugdorkest concerteert?
  4. Mogen beginnende muzikanten eens per maand meespelen in het jeugdorkest zodat zij ervaren hoe leuk het is om samen te spelen en het hen weer een ‘boost’ geeft om door te gaan met muziek maken?
  5. Mogen jeugdleden (ook de mindere goden) in het A-orkest wel eens een 1e partij of zelfs een solo spelen zodat ook zij gestimuleerd worden en muzikaal verder kunnen groeien?
  6. Maakt u wel eens een sociaal praatje met jeugdleden of complimenteert u ze wel eens als ze mooi hebben gespeeld?
  7. Niet alleen het kind, maar ook hun ouders moeten betrokken raken bij de muziekvereniging zodat zij, indien nodig, hun kind weer kunnen stimuleren om niet af te haken. Ook kunnen ouders handenspandiensten verrichten waar de muziekvereniging weer profijt van heeft. Heeft u wel eens contact met ouders?
  8. Stelt de vereniging jaarlijks een bepaald budget ter beschikking voor activiteiten voor de jeugd?
  9. Stelt de vereniging jaarlijks een bepaald budget ter beschikking voor bladmuziek voor het jeugdorkest /jeugddrumband of bent u een ‘kopieervereniging’?
  10. Hangt er al een dartboard (o.i.d.) in het verenigingsgebouw zodat er een ‘hangplek’ ontstaat waar de jeugd zich in de pauze of na afloop van de repetitie kan vermaken?

Heeft u de meeste vragen met nee beantwoordt dan bent u bezig met kortetermijnpolitiek en zou ik graag eens met u willen debatteren, want over een goed jeugdbeleid raak ik nooit uitgepraat!

Bekijk het overzicht van al onze columns.