Muziekonderwijs

“Muziek is ‘goed’ voor je”, en “muziek maakt ‘slim’” zijn nou niet echt redenen voor een kind om lid te worden van een muziekvereniging. “Maar muziek ‘verbroedert’ toch ook?” Ja, dat weten u en ik, maar ook dat is een uitspraak waar een kind niets mee kan. En zeg nou zelf, de reden dat een muziekvereniging wil dat een kind muziek gaat maken is toch puur om het eigen bestaansrecht te behouden? De kerntaak van een school is het kwalificeren en socialiseren van een kind. Deze doelstellingen, die voor meervoudige intelligentie moeten zorgen, wil men behalen door een kind aan de ene kant te laten proeven aan kortdurende projecten en aan de andere kant om het een doorlopende leerlijn aan te bieden. De kortetermijnvisie zorgt voor een eerste kennismaking met een bepaald onderwerp en de langetermijnvisie voor kennis en creativiteit. Nu wil de overheid dat een kind meer muziekonderwijs in de klas krijgt. Een school wil vaak wel muziekles geven, maar de leerkrachten weten vaak uit handelingsverlegenheid niet hoe dat aan te pakken. De kennis en kunde ontbreekt simpelweg, waardoor muziekonderwijs naar de achtergrond verdwijnt. ‘Een school heeft weinig tijd voor muziekonderwijs’ wordt dan vaak gebruikt als excuus.

De subsidiekraan voor muziekverenigingen wordt steeds verder dichtgedraaid en is bij sommige verenigingen zelfs al helemaal afgekoppeld. De overheid wil echter wel geld steken in muziekonderwijs op scholen. Waarom deze drie partijen dus niet samenbrengen? Laat als muziekvereniging het idee ‘ledenwerfactie’ los en bundel de krachten met de school en de gemeente, om samen dezelfde doelstelling te behalen: kinderen muziekonderwijs bieden. Voor de projecten op school kunnen de leden zelf wat laten zien en horen aan de kinderen. Voor de doorlopende leerlijn kan de muziekdocent van de muziekvereniging een belangrijke rol vervullen; het zij onder schooltijd, het zij als naschoolse activiteit. Ook kunnen de leerlingen van school hun muzikale medewerking verlenen bij concerten van de muziekvereniging. Dit alles geeft  een grote cohesie binnen de gemeente en de doelstelling ‘kinderen muziekonderwijs bieden’ is daarmee bereikt. Mocht een kind zo enthousiast worden dat het zich daarnaast als lid aanmeldt bij de muziekvereniging, dan is dat mooi meegenomen. Of en wanneer een kind die stap zal maken weet je niet. Dit soort sleutelmomenten zijn nu eenmaal ongrijpbaar. Maar mocht u toch aan een kind vragen: “wil jij in ons leven komen?” i.p.v. “mogen wij in jouw leven komen?” en een kind vraagt “waarom?”, zeg dan maar: “omdat muziek ‘slim’ maakt!”

Bekijk het overzicht van al onze columns.