Solicitatieprocedure

Sinds jaar en dag hanteren veel verenigingen de volgende sollicitatieprocedure:

  • x-aantal sollicitanten
  • 2 proefdirecties
  • 1 keuze

Doordat een dirigent zich in slechts 1 repetitie muzikaal moet bewijzen wordt er door de vereniging een zeer belangrijk aspect van de aan te gane relatie over het hoofd gezien en dat is: de wederzijdse klik. Uiteraard kan de eerste indruk als prettig worden ervaren, maar deze kan zeker niet doorslaggevend zijn en zelfs een onrealistisch beeld geven voor de langere termijn. Bij sommige verenigingen wordt er een proefperiode gehanteerd, maar dat is meer uitzondering dan regel.

Het lijkt mij zinvoller om twee dirigenten naar hetzelfde concert toe te laten werken waarna er een veel beter beeld geschetst kan worden over de werkwijze en de persoonlijkheid van de betreffende kandidaten. Beide dirigenten krijgen de helft van het te spelen programma voor hun rekening. De ene week repeteert de ene dirigent voor de pauze, de andere na de pauze en dat wordt elke week afgewisseld. Zo ervaart het orkest ook hoe beide dirigenten een concert leiden en niet onbelangrijk……hoe het publiek daarop reageert. De sollicitatieprocedure zal op deze manier langer duren dan ‘normaliter’ het geval is en de dirigenten in kwestie zitten een langere periode in onzekerheid. Ook kan het zijn dat de juiste kandidaat er uiteindelijk toch niet tussen zit. Dat is niet erg. Het draait ten slotte om het gegeven dat de vereniging op zoek is naar een geschikte kandidaat.

Mocht uw vereniging in dit nieuwe jaar op zoek gaan naar een nieuwe dirigent: een keuze is zo gemaakt, maar het is aan de vereniging hoe lang het duurt voordat die keuze wordt gemaakt!

Bekijk het overzicht van al onze columns.