Verwachtingen

Docenten, dirigenten en muziekverenigingen handelen vaak vanuit een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van jonge muzikanten. “Ik verwacht dat je gaat studeren. Ik verwacht dat het stil is. Wij verwachten dat je een muziekexamen haalt. We verwachten dat je oliebollen gaat verkopen, want er moet geld in de clubkas komen,…”

Hierbij is het woordje ‘verwachting’ te lezen als een verkapt commando,  waardoor er een negatieve oorzaak-gevolg situatie kan ontstaan. Een kind kan  een sterk ‘dit wil ik niet!’ gevoel krijgen en stoppen met muziek spelen. Een belangrijke element om dit te voorkomen, is om je op te stellen als een pedagoog die niet ‘verwacht’, maar ‘uitlegt’. “Als je deze muziek graag wil spelen zul je moeten studeren. Als het stil is kunnen we ons beter oncentreren en mooie muziek gaan maken. Als je het leuk vindt om een  muziekexamen te halen, dan biedt de vereniging je daar de mogelijkheid voor.  ls je meehelpt om oliebollen te verkopen komt er geld in de clubkas, waar we met zijn allen leuke dingen van kunnen doen,…”

Als je wensen en verwachtingen niet oplegt aan een kind, maar ze bij hem of haar zelf laat ontstaan, kan er een enorme chemie ontstaan; een positieve keten van oorzaak en gevolg, die tot groei en bloei kan leiden. Een kind voelt zich gezien en gehoord. Het moét niet meedoen, maar het mág meedoen! In een muziekwereld waar het zich prettig bij voelt. Zo kan een  ”clubgevoel’ ontstaan: te horen bij een club waar je je graag voor inzet. ‘Clubgevoel’, misschien wel hét toverwoord voor het boeien, binden en behouden van jonge leden. En misschien komt het deze keer niet uit om oliebollen te verkopen, maar een andere keer zal een kind zich wel in willen zetten om de clubkas te spekken.

Deze werkwijze, uitleggen in plaats van opleggen, en motiveren in plaats van instrueren, is natuurlijk geen garantie dat kinderen muziek zullen blijven maken, maar het is een benadering waar fijne relaties door ontstaan. En  als een kind om wat voor reden dan ook toch stopt, zal het positieve reclame rondbazuinen over de vereniging. En wie weet ooit die hobby, omgeven met fijne herinneringen, weer op gaan pakken!

Bekijk het overzicht van al onze columns.