Dirigent leerlingenorkest Stedelijk Orkest Kampen – Overijssel

Inleiding:
Het Stedelijk Orkest Kampen is een zittend harmonieorkest dat sinds 2017 een nieuwe weg is ingeslagen waarbij wij ons richten op het organiseren van themagerichte concerten met een theatraal teintje en herkenbare en gemakkelijk in het gehoor liggende muziek. Het Stedelijk Orkest bestaat uit een harmonieorkest, leerlingeorkest, de SOKkids, malletband en zangkoor.

Doelgroep:
Het leerlingenorkest bestaat momenteel uit een enthousiaste groep, zowel jonge als volwassen leerlingen, aangevuld met enkele leden van het A-orkest. Het orkest bestaat uit zowel leden met een duidelijk B-niveau, als leden met een A-niveau.
De repetitieavond is op dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur in haar eigen gebouw aan het Bolwerk 10 te Kampen.

Doelstelling ;
De doelstelling van het leerlingenorkest is om op een gezellige, ongedwongen manier te leren samen muziek te maken waarbij er oog is voor ieders talent. De leerlingen worden betrokken bij de muziekkeuze.

Optredens:
Het leerlingenorkest geeft 1 a 2 keer per jaar een eigen thematisch gericht optreden. Voorbeelden hiervan zijn een muzikaal verteltheater en een Disney musical singalong. Daarnaast zijn er kleinere optredens als het muzikaal ondersteuning geven aan een kerstviering of meespelen in de Pietenband tijdens de intocht van Sinterklaas.

Profielschets:
Van de nieuwe dirigent wordt verwacht dat hij/zij:

De visie onderschrijft en daar op een muzikaal creatieve manier invulling aan weet te geven in samenspraak met de concertcommissie;
Kundig en muzikaal leiding kan geven aan het orkest;
Een uitgebreide en gevarieerde repertoire-kennis heeft;
Initiatief toont en niet bang is een uitdaging aan te gaan;
Door kennis, uitstraling, enthousiasme, sociale vaardigheden en discipline in staat is muzikanten van diverse niveaus (muzikaal / leeftijd) te binden, iets kan leren en in een goede sfeer met veel plezier samen muziek te laten maken;
Meedenkt over ledenwerving en muzikale groei van het orkest in samenwerking met de SOKkids.
Open staat voor samenwerking met de overige onderdelen van de vereniging;
Betrokken is bij onze vereniging, een verenigingsmens is;
Kan arrangeren (is een pre);
Workshops kan geven op basisscholen (is een pre).

Procedure:
De commissie zal na sollicitatiegesprekken de meest geschikt geachte dirigenten vragen een proefdirectie te geven. Na raadpleging van het leerlingenorkest zal de commissie aangeven naar welke kandidaat de voorkeur uitgaat. Een afvaardiging van het bestuur zal de zakelijke kant afhandelen. Het streven is om met ingang van 17 maart met elkaar aan de slag te gaan.

Reageren kan tot maandag 10 februari door een mail te sturen naar: secretaris@stedelijkorkest.nl

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met J.W. Kroes via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: secretaris@stedelijkorkest.nl
Telefoonnummer: