Dirigent Silo Cantorij gezocht! – Utrecht

Wil jij onze Cantorij dirigeren
bij uitdagende repetities en inspirerende kerkdiensten?

Heb jij, net als wij, iets met muziek in de liturgie? Dat bedoelen we breed: van liederen van Oosterhuis tot cantates van Bach; van de Jazz Mass van Bob Chillcot via Iona en Taizé tot eigentijdse popsongs.
Heb jij daar als dirigent affiniteit mee? Dan ben jij wellicht de m/v die wij zoeken; de koordirigent die ons bijstaat bij stemvorming, zangtechniek en interpretatie. En die kan meedenken bij repertoirekeuze en een geïnspireerde invulling kerkdiensten binnen (en soms buiten) de Silogemeente.

Over de Silo Cantorij
Wij zijn de cantorij van Baptistengemeente Silo in Utrecht. Een gemengd koor van zo’n 15 zangers, de meesten geoefende amateurs. Een hecht koor ook, betrokken bij elkaars lief en leed.

We leveren graag hoogwaardige bijdragen aan de diensten in de Silokerk. De begeleiding is in handen van een vaste, geroutineerde pianist. Ook zingen we acapella en soms nodigen we extra musici uit. En al zijn we geen cantorij in de traditionele zin van het woord, we zoeken ook regelmatig de samenzang met de gemeente.

We repeteren één keer in de twee weken (!). Daarom selecteren we stukken die uitdagend zijn, maar ook goed in te studeren zijn binnen de tijd die we hebben. Het repertoire wordt vastgesteld door dirigent, pianist en enkele koorleden, vaak in samenspraak met onze voorganger. Zo selecteren we stukken die we muzikaal en inhoudelijk graag zingen, en die een waardevolle bijdrage zijn voor de diensten waarin ze klinken.

Over jou, onze nieuwe dirigent
Je bent niet zomaar een koordirigent. Als typerende kenmerken zien wij het volgende voor ons:
• Je hebt kennis van en affiniteit met een breed repertoire van kerkelijke/liturgische muziek
• Je bent (of wordt) opgeleid in koordirectie en/ of -zang, en hebt daarmee ervaring
• Je ondersteunt ons bij stemvorming en zangtechniek
• Je bent in staat de repetities zelf op de piano te begeleiden
• Je voelt verwantschap met de middelgrote, inclusieve Baptistengemeente die wij zijn, waarin zowel vrijzinnigen als meer orthodoxen zich thuis voelen.

Wat je als onze nieuwe dirigent te doen staat
• Je verzorgt en leidt de Silo Cantorij tijdens de repetities (1 x per twee weken op dinsdagavond 20.00 – 22.00 uur in de Silokerk)
• Je dirigeert onze bijdragen aan diensten op zondagochtend (6 à 7 keer per jaar in Silo en mogelijk een beperkt aantal keren per jaar elders in en rond Utrecht)
• Je levert een geïnformeerde bijdrage aan de samenstelling van het muzikale programma
• Je stelt in overleg met muziekcommissie en voorganger het repertoire vast en fungeert incidenteel als vraagbaak en sparringpartner voor liederen voor de samenzang.
• Je bent beschikbaar op kerkelijke hoogtijdagen i.v.m. medewerking van de Silocantorij aan de diensten bij Advent en Kerst, Pasen en Pinksteren.

Wat je mag verwachten
• Je gaat samenwerken met een enthousiast en betrokken koor, dat samen met jou wil bijdragen aan inspirerende kerkdiensten.
• Je mag daarbij rekenen op een marktconforme vergoeding per repetitie en per uitvoering. Ook een vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten is bespreekbaar.
• We gaan uit van een volledig vergoede kennismakingsperiode voor zowel jou als ons van drie maanden.

Meer weten?
Wij streven naar een start in september (dit zal overigens afhangen van de Covid-maatregelen en aanbevelingen van de overheid). Daarom willen we de selectieprocedure als het kan in eind augustus afronden.

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met Mieke Koning via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: mieke@walkart5.nl
Telefoonnummer: 06-52063180

Kijk voor meer informatie op de website www.silogemeente.nl