Enthousiaste ZZP Koperdocent(e) gezocht voor Muziekvereniging Sint Carol us uit Montfoort! – Utrecht

Muziekvereniging Sint Carolus uit Montfoort is op zoek naar een enthousi aste ZZP koperdocent(e)

Over de vereniging
“Muziek is voor iedereen” is het motto van onze vereniging. Bij Carolus kan iedereen terecht voor gezellige muziekbeoefening, voor muz iekonderwijs en voor het kennis maken met muziek. Muziekvereniging Carolus huisvest een muziekschool en een variatie aan muziekgroepen. De vereniging bestaat uit drie geledingen, namelijk een harmonieorkest, Carolanka (Tsjech ische kapel) en Slagkragt (slagwerkgroep). In zowel de Harmonie als in Caro lanka spelen leden op een koperinstrument. Daarnaast heeft de muziekverenig ing een jeugdopleiding in de vorm van een samenwerkingsverband tussen de ve reniging en de basisscholen in Montfoort, bekend onder de naam MuzieKids Mo ntfoort. Daarbij maken kinderen uit groep 5 kosteloos kennis met muziek op school met daarbij de mogelijkheid om buiten school muzieklessen in groepsv erband te kunnen uitproberen bij Carolus. Momenteel hebben we gekwalificeer de docenten in huis voor fluit, hobo, klarinet, saxofoon, gitaar en slagwer k. Ook zijn er voornemens om ons aanbod uit te breiden met zang, toetsen en basgitaar. De vereniging heeft een gevarieerd aanbod waarbij samenspel en plezier daarbij voorop staat.

Wie ben jij?
• Een koperdocent(e) met ervaring, om de huidige leerlingen les t e geven en ook een docerende rol te spelen in het MuzieKids project;
• Je bent beschikbaar vanaf 1 september 2020;
• Je bent creatief in het aanbieden van de lesstof (zowel theorie als praktijk) zodanig dat het aansluit bij de behoefte van elke individuel e leerling;
• Je hebt affiniteit met het verzorgen van koperlessen aan jeugd, bij voorkeur in groepsverband;
• Je bent bereid en in staat om mee te werken aan ons basisschool project MuzieKids. Het project heeft een wervend karakter waarbij jouw orig inaliteit en enthousiasme stimulerend werkt;
• Heb je een specialisme in trompet, hoorn of trombone? Dan is da t een pré;
• Ook korte reistijd is een pré, vanwege het nog niet zo hog e maar snel groeiende aantal leerlingen.

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een fijne werkomgeving met een gezellige groep docenten. We hechten als bestuur veel waarde aan de communicatie tussen docenten en het bestuur, de leerlingen en de ouders.
Docenten bij de muziekschool:
• Verzorgen 36 muzieklessen en 2 voorspeelmiddagen per seizoen, z owel individuele lessen als groepslessen;
• Verzorgen 10 weken per jaar groepslessen ten behoeve van het M uzieKids Montfoort project.

Ben jij onze nieuwe koperdocent(e)? Stuur dan vóór 22 augustus jouw CV en motivatiebrief naar Rosanne Kraan (secretaris) via bestuur@sint carolus.nl. Wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met Rosanne Kraan via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: bestuur@sintcarolus.nl
Telefoonnummer: 06-25341437

Kijk voor meer informatie op de website www.sintcarolus.nl