Instructeur voor jonge drumband – Limburg

De drumband van de harmonie Les Amis Reunis uit Nieuwstadt werd opgericht in 1954.
In de jaren 1994 en 1995 werd met succes deelgenomen aan een bondsconcours met als respectievelijk resultaat het Limburgs Kampioenschap en het Nederlands Kampioenschap.
In de jaren daarna was er een kleine dip in de drumband, met als gevolg een dalend ledenaantal en zo ook een dalend niveau.

In 2009 ging de drumband de uitdaging aan om weer eens na 13 jaar deel te nemen aan een bondsconcours van de Limburgse Bond van Tambourkorpsen.
De drumband kwam uit in de introductie divisie en werd beoordeeld in de 3e divisie (nu 4e divisie).
Zij behaalde met 86.25 pnt. Een 1e prijs met promotie naar de 2e divisie (nu 3e divisie) en werd tevens Limburgs Kampioen.

Het laatste succes van de drumband dateert van 22 november 2015. Toen werd er, in de 4e divisie, deelgenomen aan het bondsconcours van de L.B.T. in de Hanenhof in Geleen. Resultaat was 86,08 punten. Een 1e prijs met promotie naar de 3e divisie.

De drumband bestaat op dit moment uit 6 enthousiaste jeugdige spelers met minimaal hun HaFaBra A diploma repeteert op woensdag in het gemeenschapshuis van Nieuwstadt.

De drumband zoekt een enthousiaste instructeur die de uitdaging wil aan gaan om een groepje jeugdige slagwerkers op te leiden om diverse concerten op te luisteren, maar ook om mee te kunnen lopen als de harmonie rond trekt door Nieuwstadt.
Bij interesse kunt u zich melden via het email adres: secretariaat@lesamisreunis.com

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met Mark Hermans via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: secretariaat@lesamisreunis.com
Telefoonnummer:

Kijk voor meer informatie op de website https://www.lesamisreunis.com/