Opleidingsorkest C-Akkoord is op zoek naar een nieuwe dirigent! – Zuid-Holland

C-Akkoord is het opleidingsorkest van Excelsior Boskoop en Concordia Waddinxveen. Ongeveer 30 muzikanten (leerlingen en een aantal coaches) repeteren iedere week op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur en treden in totaal ongeveer 10 keer per jaar op in beide dorpen. Leeftijd speelt in C-Akkoord geen rol: de leerlingen variëren in leeftijd van ongeveer 11 tot 47 jaar.

C-Akkoord zelf is ook de jongste niet meer: we hebben pas geleden het 20-jarig bestaan gevierd samen met de Zandprinses. De leerlingen stromen in C-Akkoord in als ze ongeveer HaFaBra A niveau hebben. Het doel is om de leerlingen bij het behalen van het HaFaBra B niveau te laten uitstromen naar de orkesten van Excelsior en Concordia. Alle leerlingen worden opgeleid door privé-docenten.

Excelsior heeft ook een AMV-traject. We zijn er als verenigingen trots op dat we een vrij complete harmoniebezetting in C-Akkoord hebben. Door de constante in- en uitstroom van leerlingen wisselt het niveau wel regelmatig.

Wij zoeken
Een enthousiaste dirigent die in september bij de start van seizoen 2018/2019 kan beginnen.

Onze nieuwe dirigent:
• heeft een (bijna) afgeronde opleiding HaFaBra directie;
• kan goed met jeugd omgaan (C-Akkoord is immers een jeugdig orkest);
• weet ook de volwassen leerlingen aan te spreken;
• is verbindend (er zijn immers twee moederverenigingen);
• is flexibel (er is regelmatig (ad-hoc) overleg met de muziek- en concertcommissie die regelmatig wijzigingen door de in- en uitstroom);
• kan goed plannen en altijd twee stappen vooruit denken;
• is initiatiefrijk (we zoeken iemand die samen met ons C-Akkoord nog meer op de kaart kan zetten);
• kan goed motiveren (met in het achterhoofd altijd het doel: doorstromen naar de ‘grote’ orkesten);
• kan goed schakelen en bijsturen (vanwege de partijverdeling in bepaalde instrumentgroepen);
• draait voor het versimpelen van partijen de hand niet om.

Verder is het een pre wanneer je uit de regio komt en kunt arrangeren.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 23 april 2018 een motivatiebrief en CV naar sollicitatie@concordia-waddinxveen.nl onder vermelding van ‘Vacature dirigent C-Akkoord’.

De interviews zullen plaatsvinden op zaterdag 28 april en 12 mei 2018. Voor meer informatie over onze twee ‘moederverenigingen’ en ons  pleidingsorkest kun je kijken op www.concordia-waddinxveen.nl of www.excelsiorboskoop.nl . C-Akkoord heeft ook een eigen Facebook pagina met meer achtergrondinformatie.

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met Miriam van der Laan via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: sollicitatie@concordia-waddinxveen.nl
Telefoonnummer: 0614708496

Kijk voor meer informatie op de website Facebook-pagina C-Akkoord